×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Județul Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Sfântu Gheorghe - Informaţii publice - Proiecte implementate    

Proiecte implementate

Proiecte implementate sau în curs de implementare cu sau fără finanţare nerambursabilă

 

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Sfântu Gheorghe

Valoarea proiectului: ...........
Data finalizării: .............
Pagina proiectului >>>
 

Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Jud. Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480

Valoarea proiectului: 2.569.394,20 LEI
Data finalizării: 14.10.2023
Pagina proiectului >>>
 

Construire și dotare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea

Valoarea proiectului: 3.720.645,56 lei
Data finalizării: 30.09.2024
Pagina proiectului >>>
 

Facilități de acostare ambarcațiuni în comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea

Valoarea proiectului: 1.491.260,40 lei
Data finalizării: 22.01.2025
Pagina proiectului >>>