×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Județul Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Sfântu Gheorghe - Informaţii publice - Proiecte implementate    

Proiecte implementate

Proiecte implementate sau în curs de implementare cu sau fără finanţare nerambursabilă

 

Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Jud. Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480

Valoarea proiectului: 2.569.394,20 LEI
Data finalizării: 14.10.2023
Pagina proiectului >>>
 

Construire și dotare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea

Valoarea proiectului: 3.720.645,56 lei
Data finalizării: 30.09.2024
Pagina proiectului >>>
 

Facilități de acostare ambarcațiuni în comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea

Valoarea proiectului: 1.491.260,40 lei
Data finalizării: 22.01.2025
Pagina proiectului >>>