×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Județul Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Sfântu Gheorghe - Informaţii publice - Documente de interes public - Protecţia datelor personale    

Protecţia datelor personale

Noţiunea de date personale din perspectiva GDPR cuprinde inclusiv informaţiile anonimizate, criptate sau pseudonimizate care pot fi ulterior folosite pentru identificarea unei persoane

 
... pagina este în lucru