×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
a
Harta site - Sfântu Gheorghe - Monitorul oficial local - Documente și informații financiare    

Documente și informații financiare

Primăria comunei Sfântu Gheorghe - Buget, dare de seamă, proiect de buget, plăţi restante, indicatori financiari, plan achiziţii