>>>Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA SFÂNTU GHEORGHE
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,1)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registru agricol
pe(0,1)
 
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
pe(2,0)
 
Compartimentul situatii de urgenta
ce(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara
pe(0,1) ce(7,0)
 
Compartimentul pasune
ce(2,0)
 
Compartimentul dispensar
ce(2,6)
 
                            
             
                       
Compartimentul politia locala
pe(0,3)
             
                            
             
                       
Compartimentul consilier personal al primarului
ce(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-03): Anexa 1 la HCL 117/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 1)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 2, vacante 5)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 13, vacante 6)
 
TOTAL  posturi:  30 (ocupate 18, vacante 12)
Stat de funcţii
>>>Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 117/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     SIDORENCU VALENTIN    
2 viceprimar                     BONDARENCU AUREL    
Secretar general
3       secretar general   I superior S         vacant    
4       funcţionar cu atribuţii de secretar general I principal S         SIDORENCU LIGIA 3  
Compartiment financiar contabilitate, impozite si taxe
5       inspector I debutant SSD CERNAMORIT ANDREEA-ELENA 1  
6       inspector I debutant SSD BUSAGA VALI FLORINA 2  
Compartiment pasune
7       muncitor calificat M CHIRITA VASILE 5  
8       muncitor necalificat G IVANOV GABRIEL  
Compartiment politia locala
9       polițist local III asistent M vacant    
10       polițist local III debutant M vacant    
11       polițist local I debutant S vacant    
Compartiment consilier personal al primarului
12       consilier personal debutant M TACU ANDREI  
Compartiment situatii de urgenta
13       sef formatie paza/pompieri G BATRINU GABRIEL ADRIAN  
Compartiment dispensar
14       asistent medical comunitar PL BALAN MIRA  
15       muncitor necalificat G MARICA OLGA  
16       referent debutant M vacant    
17       referent debutant M vacant    
18       referent debutant M vacant    
19       referent debutant M vacant    
20       muncitor necalificat G vacant    
21       muncitor calificat iv M vacant    
Compartiment registru agricol
22       inspector I principal S vacant    
Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara
23       referent debutant M HORDEI CORINA  
24       asistent personal G AVRAMOV GABRIELA MIOARA 3  
25       asistent personal G TROFIMOV VIOLETA 3  
26       asistent personal G BALAN SPERANTA  
27       asistent personal G COSTENCU RODICA  
28       asistent personal G VLAS DORINA  
29       asistent personal G COSTENCU VASILICA GABRIELA 1  
30       referent III debutant M vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 9
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 19
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 19
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 8
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 30
SIDORENCU VALENTIN
primar

      LS