×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Județul Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Sfântu Gheorghe - Informaţii publice - Proiecte implementate - Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative    

Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 
 

Titlul proiectului:
Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Jud. Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480

Contract de finanțare nr. 668/08.04.2022

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Apel POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)

Data de începere a proiectului: 08.04.2022
Data finalizării proiectului: 14.10.2023
Perioada de implementare: 18 luni

Obiectiv general:
Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Jud. Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) și front-office pentru serviciile publice furnizate cetățenilor

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea capacității necesare în vederea fundamentării deciziilor și planificării strategice pe termen lung, prin implementare de măsuri și instrumente pentru planificare strategică, inclusiv elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Jud. Tulcea pentru perioada 2023-2027
 2.  

 3. Optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva front-office, pentru  asigurarea accesului online la serviciile publice, cât și back-office, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetățenilor din domeniile de competență exclusivă și partajată ale administrației publice locale.
 4.  

 5. Dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților personalului din cadrul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Jud. Tulcea, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competentelor/cunoștințelor dobândite pentru 15 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului și 10 persoane din cadrul grupului țintă instruite în domeniul planificării strategice.

 

Rezultate:

 1. Rezultat proiect 1. Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală a UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Jud. Tulcea 2023-2027
 2. https://www.primariasfantugheorghetulcea.ro/index.php?p=strategia_dezvoltare
 3.  
 4. Rezultat proiect 2. Sistem informatic integrat ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor și asigurând accesul online la servicii publice gestionate de UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Jud. Tulcea
 5. https://eservicii.primariasfantugheorghetulcea.ro/
 6.  
 7. Rezultat proiect 3. 15 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului și 10 persoane din cadrul grupului țintă instruite în domeniul planificării strategice.

 

Comunicat de presa