×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Sfântu Gheorghe, Județul Tulcea, cod SIPOCA 1166/MySMIS2014+ 154480
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Sfântu Gheorghe - Informaţii publice - Proiecte implementate - Facilități de acostare ambarcațiuni    

Facilități de acostare ambarcațiuni

proiect finanțat în cadrul cadrul Măsurii III.3 – POPAM 2014-2020 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Prioritatea Uniunii Europene – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

 
 

Titlul proiectului:
FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA - finanțat în cadrul cadrul Măsurii III.3 – POPAM 2014-2020 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Prioritatea Uniunii Europene – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

   
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1.491.260,40 lei, valoare 100 % eligibilă aprobată astfel: 75 % valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM și 25 % valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
Durata proiectului: 16 luni
.

 

 

Comunicat de presa