Primar, SIDORENCU VALENTIN

SIDORENCU VALENTIN, Primar

SIDORENCU VALENTIN
primarul comunei Sfântu Gheorghe

Profesia de bază: inginer silvic; Nivelul studiilor: Şcoală postliceală
Formaţiunea politică: PSD

Primar la al 3-lea mandat (vârsta: 48 de ani)

Proiecte de hotărâri în dezbatere publică

Anunţuri publicate recent
Proiect - AMENAJAREA PISTEI DE CICLOTURISM ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE DIN DELTA DUNĂRII

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sfântu Gheorghe, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Amenajarea pistei de cicloturism în comuna Sfântu Gheorghe din Delta Dunării”, cod MySMIS 129219, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor indistriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism)”. Valoarea totală a proiectului este de 21.235.285,29 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 20.321.971,88 lei.


2020-12-21 00:00:00 Comunicat de presa lansare proiect SG.pdf  (874,25 KB) : 21-12-2020   utilizator: 1  
2020-12-21 00:00:00 Descriere proiect.pdf  (1,11 MB) : 21-12-2020   utilizator: 1  
publicaţie de căsătorie Todireanu Romică şi Mistirian Alina-Adriana


2020-09-07 00:00:00 publicatie de casatiorie 118001.pdf  (70,24 KB) : 07-09-2020   utilizator: 1  
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PRIMĂRIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, respectiv CONTINUAREA PROCEDURII PRIVIND EMITEREA APROBĂRII DE DEZVOLTARE, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire cimitir nou, comuna Sfântu Gheorghe, iud.Tulcea", propus a fi amplasat în T19, Np 457, conform Certificatutui de urbanism nr.77/6043/29.10.2019 emis de PRIMĂRIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.R.B.D.D. din mun.Tulcea, str. Portutui nr.34A, tel.0240/518945, fax:0240/518975, arbdd@ddbra.ro, de Iuni până joi, între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14.00, la următoarea adresa de internet http://www.ddbra.ro/informafii_publice/anunturi/acte_de_reglementare. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. (publicat: 03-09-2020)


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT COMUNA SFÂNTU GHEORGHE anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire cimitir nou,comuna Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea”,amplasat în T19,Np 457, conform Certificatului de urbanism nr.27/6043/29.10.2019 emis de PRIMĂRIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE . Informaţiile privind proiectul modificat propus pot fi consultate la sediul A.R.B.D.D. Tulcea, str.Portului, nr.34 A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între 08.00-14.00 şi la adresa titularului UAT COMUNA SFÂNTU GHEORGHE ,pe adresa de e-mail valentinsidorencu@yahoo.com, primaria_sf.gheorghe_delta@yahoo.com. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.R.B.D.D Tulcea, str.Portului, nr.34 A, loc.Tulcea, jud.Tulcea sau la adresa de e-mail :arbdd@ddbra.ro. Publicat: 19-08-2020


Anunţ - angajare prin cooperare o persoană în funcţia de Administrator cămin cultural

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al comunei Sfantu Gheorghe, cu nr. 6 din 13.02.2020, privind insuşirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură crearea condiţiilor pentru asigurarea manifestărilor şi evenimentelor culturale, servirea instalaţiilor de înregistrare şi redare a sunetului şi elaborarea soluţiilor pentru sonorizare, sonorizarea încăperilor şi a spatiilor deschise, asigurarea efectelor sonore în timpul spectacolelor, angajează prin cooperare o persoană în funcţia de Administrator cămin cultural.


2020-06-15 00:00:00 anunt-angajare_administrator_camin_cultural.pdf  (11,25 KB) : 15-06-2020   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ - Lansare apel de selecție proiecte prin Programul de finanţare nerambursabilă pentru activitaţi legate de educaţie si orientare profesionala pentru tinerii din comuna Sfântu Gheorghe

Fondurile disponibile pentru Programul de finantare nerambursabila pentru activitati legate de educatie si orientare profesionala pentru tinerii din comuna Sfantu Gheorghe sunt de 60.000 lei. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 2000 lei. Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestui Program este 29.07.2020.


2020-06-12 00:00:00 anunt lansare sesiune.pdf  (109,95 KB) : 12-06-2020   utilizator: 1  
2020-06-12 00:00:00 ghidul_solicitantului.pdf  (519,54 KB) : 12-06-2020   utilizator: 1  
Anunţ - accesul persoanelor, care nu sunt angajati ai primăriei, este restricţionat până la o dată care va fi anunţată public

Persoanele care doresc să depună cereri sau să solicite anumite documente se vor adresa primariei doar: -telefonic, la numărul de telefon: 0371337460; prin corespondenţă, la adresa: Primaria Comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Tulcea, str I-A, nr. 33, cod poştal 827195; electronic, e-mail: primaria_sf.gheorghe_delta@yahoo.com; Dl. Primar, Valentin Sidorencu, tel: 0740150943...


2020-03-13 00:00:00 anunt_limitare_acces_primarie.pdf  (13,90 KB) : 13-03-2020   utilizator: 1  
ANUNŢ ANGAJARE - Administrator cămin cultural - primăria Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea

Angajarea se va face în cadrul departamentului Administrativ al Filialei Judeţene Tulcea a A.C.O.R, pe un post cu normă întreagă, cu un salariu minim pe economie. Persoanele interesate sunt invitate sa depună la sediul Primăriei Comunei Sfântu Gheorghe dosarul de înscriere până la data de 18.05.2020


0000-00-00 00:00:00 ANUNT angajare.pdf  (10,97 KB) : 30-11--0001   utilizator: 1