>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA SFÂNTU GHEORGHE
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,1)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
pe(1,1)
 
Compartimentul situatii de urgenta
ce(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara
pe(0,1) ce(7,0)
 
Compartimentul pasune
ce(2,0)
 
Compartimentul dispensar
ce(2,6)
 
                            
             
                       
Compartimentul politia locala
pe(0,3)
             
                            
             
                       
Compartimentul consilier personal al primarului
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte
ce(0,3)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-07-09): Anexa 1 la HCL 41/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 1)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 2, vacante 5)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 13, vacante 9)
 
TOTAL  posturi:  33 (ocupate 18, vacante 15)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 41/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     SIDORENCU VALENTIN    
2 viceprimar                     BONDARENCU AUREL    
Secretar general
3       secretar general   I asistent SSD         BUŞAGĂ VALI FLORINA 2  
Compartiment financiar contabilitate, impozite si taxe
4       inspector I debutant SSD CERNAMORIT ANDREEA-ELENA 1  
5       inspector asistent I asistent SSD vacant    
Compartiment pasune
6       muncitor calificat M CHIRITA VASILE 5  
7       muncitor necalificat G IVANOV GABRIEL  
Compartiment politia locala
8       polițist local I debutant S vacant    
9       polițist local I debutant S vacant    
10       polițist local I debutant S vacant    
Compartiment consilier personal al primarului
11       consilier personal debutant M TACU ANDREI  
Compartiment implementare proiecte
12       referent debutant M vacant    
13       referent debutant M vacant    
14       referent debutant M vacant    
Compartiment situatii de urgenta
15       sef formatie paza/pompieri G BATRINU GABRIEL ADRIAN  
Compartiment dispensar
16       asistent medical comunitar PL BALAN MIRA  
17       muncitor necalificat G MARICA OLGA  
18       muncitor calificat iv M vacant    
19       muncitor calificat iv M vacant    
20       muncitor calificat iv M vacant    
21       muncitor calificat iv M vacant    
22       muncitor calificat iv M vacant    
23       muncitor calificat iv M vacant    
Compartiment registru agricol
24       inspector I principal S SIDORENCU LIGIA 3  
Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara
25       asistent personal G AVRAMOV GABRIELA MIOARA 3  
26       asistent personal G TROFIMOV VIOLETA 3  
27       asistent personal G BALAN SPERANTA  
28       asistent personal G COSTENCU RODICA  
29       asistent personal G VLAS DORINA  
30       asistent personal G COSTENCU VASILICA GABRIELA 1  
31       referent 2 2 M HORDEI CORINA 1  
32       referent III debutant M vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 8
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 22
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 22
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 6
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 32
SIDORENCU VALENTIN
primar

      LS