Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AVRAMOV GABRIELA MIOARA asistent personal Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -
2 BALAN MIRA asistent medical comunitar Compartiment dispensar -
3 BATRINU GABRIEL ADRIAN sef formatie paza/pompieri Compartiment situatii de urgenta -
4 BUŞAGĂ VALI FLORINA inspector asistent asistent Compartiment financiar contabilitate, impozite si taxe da
5 CHIRITA VASILE muncitor calificat Compartiment dispensar -
6 COSTENCU RODICA asistent personal Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -
7 DIMACHE MONICA secretar general secretar general al comunei da
8 HORDEI CORINA referent 2 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -
9 IVANOV GABRIEL muncitor necalificat Compartiment dispensar -
10 SIDORENCU LIGIA inspector principal Compartiment registru agricol da
11 TROFIMOV VIOLETA asistent personal Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -