Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AVRAMOV GABRIELA MIOARA asistent personal Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -
2 BALAN SPERANTA asistent personal Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -
3 BALAN MIRA asistent medical comunitar Compartiment dispensar -
4 BATRINU GABRIEL ADRIAN sef formatie paza/pompieri Compartiment situatii de urgenta -
5 BUŞAGĂ VALI FLORINA funcţionar cu atribuţii de secretar general secretar general da
6 CERNAMORIT ANDREEA-ELENA inspector debutant Compartiment financiar contabilitate, impozite si taxe da
7 CHIRITA VASILE muncitor calificat Compartiment pasune -
8 COSTENCU VASILICA GABRIELA asistent personal Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -
9 COSTENCU RODICA asistent personal Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -
10 HORDEI CORINA referent 2 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -
11 IVANOV GABRIEL muncitor necalificat Compartiment pasune -
12 MARICA OLGA muncitor necalificat Compartiment dispensar -
13 SIDORENCU LIGIA inspector principal Compartiment registru agricol da
14 TACU ANDREI consilier personal Compartiment consilier personal al primarului -
15 TROFIMOV VIOLETA asistent personal Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -
16 VLAS DORINA asistent personal Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara -