Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Sfântu Gheorghe care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2020
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 1248 0 0
2 viceprimar 6240 936 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 funcţionar cu atribuţii de secretar general clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 4807 0 347 1450
5 inspector clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 1 3933 0 347 1450
6 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 5149 0 347 1450
7 asistent medical comunitar, gradaţia 0 4857 0 347 1450
8 asistent personal, gradaţia 0 2232 0 347 1450
9 asistent personal, gradaţia 1 2334 0 347 1450
10 asistent personal, gradaţia 3 2574 0 347 1450
11 consilier personal debutant, gradaţia 0 3401 0 347 1450
12 muncitor calificat, gradaţia 5 3002 0 347 1450
13 muncitor necalificat, gradaţia 0 2230 0 347 1450
14 muncitor necalificat, gradaţia 0 2660 0 347 1450
15 referent 2 2, gradaţia 1 3743 0 347 1450
16 sef formatie paza/pompieri, gradaţia 0 2394 0 347 1450


SIDORENCU VALENTIN
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2020 : 09-07-2020   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 04-03-2020   utilizator: 67