• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Sfântu Gheorghe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 5/25-01-2021 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti a sumei de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare, ale bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii al comunei Sfantu Gheorghe in anul 2021 05-02-2021 -
HCL 4/25-01-2021 privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 458 mp situat in T 46, P 790/4 atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003 domnului Busaga Robert Catalin 05-02-2021 -
HCL 3/25-01-2021 privind darea in administrare catre E-Distributie Dobrogea a imobilului-teren situat in comuna Sfantu Gheorghe ,judetul Tulcea In zona centru din localitate in vederea amplasarii unui post nou in anvelopa” 05-02-2021 -
HCL 2/25-01-2021 privind revocarea Hotararii de consiliu nr.102 din 28.12.2020 privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 458 mp situat in T 46, P 790/4 atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003 domnului Busaga Robert Catalin 05-02-2021 -
HCL 1/25-01-2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 05-02-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină