• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Monitorul oficial local Sfântu Gheorghe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 35/23-03-2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 3 din 20.01.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020 30-03-2020
HCL 34/23-03-2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Sfantu Gheorghe 30-03-2020
HCL 33/23-03-2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sfantu Gheorghe pe anul 2020 30-03-2020
HCL 32/23-03-2020 Privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu nr. 30 din 12.03.2020 privind insusirea contractului de prestari servicii nr. 8319 din 10.03.2020 incheiat cu Bioclinica Analize Medicale SRL, Constanta 30-03-2020 -
HCL 31/12-03-2020 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „CONSTRUIRE, AMENAJARE SI DOTARE – LOCUINȚĂ DE SERVICIU – COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA” si mandatarea Dlui Sidorencu Valentin, Primar al comunei Sfantu Gheorghe, pentru realizarea obiectivului 17-03-2020
HCL 30/12-03-2020 Privind insusirea contractului de prestari servicii nr. 8319 din 10.03.2020 incheiat cu incheiat cu Bioclinica Analize Medicale SRL, Constanta 17-03-2020
HCL 29/12-03-2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul comunei Sfantu Gheorghe, pe anul 2020, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfasoară activitatea pe raza UAT Sfantu Gheorghe 17-03-2020
HCL 28/12-03-2020 Privind atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 numitei C.A a unui teren in suprafata de 500 mp situat in T 39 A 731/1 17-03-2020 -
HCL 27/12-03-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe 17-03-2020 -
HCL 26/12-03-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe 17-03-2020 -
HCL 25/12-03-2020 privind aprobarea listelor cuprinzand persoanele fizice care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de OG nr.27/1996 pentru trimestrul II 2020 17-03-2020 -
HCL 24/12-03-2020 Privind majorarea capitalului social al societatii SC „UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE” SRL 17-03-2020
HCL 23/12-03-2020 Privind atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 numitului T.A a unui teren in suprafata de 500 mp situat in T 2 Cc 25 17-03-2020 -
HCL 22/12-03-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea, din data de 12.03.2020 17-03-2020 -
HCL 21/13-02-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe 18-02-2020 -
HCL 20/13-02-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe 18-02-2020 -
HCL 19/13-02-2020 Privind înfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 18-02-2020
HCL 18/13-02-2020 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti a sumei de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare, ale bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii al comunei Sfantu Gheorghe in anul 2020 18-02-2020 -
HCL 17/13-02-2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PENTRU SERVICIUL PASUNE- PE ANUL 2020 AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE 18-02-2020
HCL 16/13-02-2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIEI AL ACTIVITATII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII- PE ANUL 2020 AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE 18-02-2020
HCL 15/13-02-2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sfantu Gheorghe pe anul 2020 18-02-2020
HCL 14/13-02-2020 privind completarea si modificarea Hotararii de consiliu nr.53 din 24.06.2019 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 18-02-2020
HCL 13/13-02-2020 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul IV, anul 2019 18-02-2020
HCL 12/13-02-2020 privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 415 mp situat in T 5, Cc 104 si A 105 atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003 domnului I. S. 18-02-2020 -
HCL 11/13-02-2020 Privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar Dlui C. I. 18-02-2020 -
HCL 10/13-02-2020 Privind aprobarea Planului de asistenta medicala comunitara pentru anul 2020 18-02-2020
HCL 9/13-02-2020 Privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate 18-02-2020 -
HCL 8/13-02-2020 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „CONSTRUIRE, AMENAJARE SI DOTARE – LOCUINȚĂ DE SERVICIU – COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA” si mandatarea Dlui Sidorencu Valentin, Primar al comunei Sfantu Gheorghe, pentru realizarea obiectivului 18-02-2020
HCL 7/13-02-2020 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „CONSTRUIRE CIMITIR NOU, COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA”si mandatarea Dlui Sidorencu Valentin, Primar al comunei Sfantu Gheorghe, pentru realizarea obiectivului 18-02-2020
HCL 6/13-02-2020 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.20 din 25.03.2019 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 18-02-2020 -
HCL 5/27-01-2020 privind aprobarea Intelegerii de plata incheiate sub supravegherea executorului judecatoresc si a Conventiei de ipoteca imobiliara cu debitoarea S.C. Hidroconstructia S.A. 01-02-2020 -
HCL 4/20-01-2020 privind aprobarea Planului de acţiuni cu lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din comuna Sfantu Gheorghe, pe anul 2020 31-01-2020 -
HCL 3/20-01-2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020 31-01-2020
HCL 2/20-01-2020 Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor şcolare pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolii Gimnaziale Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 31-01-2020 -
HCL 1/20-01-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 31-01-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină