• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Sfântu Gheorghe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 81/31-08-2020 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza PT a obiectivului de investitii “INFIINTARE PARC CU SPATII DE JOACA IN COMUNA SFANTU GHEORGHE, JUDETUL TULCEA” aprobati prin HCL nr.90/20.12.2018, modificati prin HCL nr. 56/16.07.2019 08-09-2020 -
HCL 80/31-08-2020 privind insusirea si aprobarea listei cuprinzand acordarea sumelor de finantari catre beneficiari aprobata prin HCL NR.59/29.05.2020 privind Programul de finantare nerambursabila pentru activitati legate de educatie si orientare profesionala pentru tinerii din comuna Sfantu Gheorghe 08-09-2020 -
HCL 79/31-08-2020 Privind majorarea capitalului social al societatii SC „UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE” SRL 08-09-2020 -
HCL 78/31-08-2020 privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu nr. 50 din 25.06.2010 privind atribuirea denumirii strazilor si aprobarea nomenclatorului stradal al localitatii Sfantu Gheorghe. judetul Tulcea 08-09-2020
HCL 77/31-08-2020 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul II, anul 2020. 08-09-2020 -
HCL 76/31-08-2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sfantu Gheorghe pe anul 2020 08-09-2020 -
HCL 75/31-08-2020 privind completarea si modificarea Hotararii de consiliu nr.53 din 24.06.2019 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniul privat al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 08-09-2020
HCL 74/31-08-2020 privind aprobarea listelor cuprinzand persoanele fizice care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de OG nr.27/1996 pentru trimestrul IV 2020 08-09-2020 -
HCL 73/31-08-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 08-09-2020 -
HCL 72/24-07-2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “„Reabilitare si extindrere iluminat public in localitatea Sfantu Gheorghe, Judetul Tulcea” aprobati prin HCL nr.72 din 31.10.2017 07-08-2020
HCL 71/24-07-2020 Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC „UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE” SRL 07-08-2020
HCL 70/24-07-2020 privind aprobarea contractului de mandat al administratorului societatii UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL 07-08-2020
HCL 69/24-07-2020 Privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate 07-08-2020
HCL 68/24-07-2020 privind revocarea HCL nr.66/07.07.2020 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC „UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE” SRL 07-08-2020 -
HCL 67/24-07-2020 privind revocarea HCL nr.65/07.07.2020 privind aprobarea contractului de mandat al administratorului societatii UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL 07-08-2020 -
HCL 66/07-07-2020 Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC „UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE” SRL 17-07-2020
HCL 65/07-07-2020 privind aprobarea contractului de mandat al administratorului societatii UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL 17-07-2020
HCL 64/07-07-2020 privind incetarea contractului de mandat al administratorului societatii UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL 17-07-2020 -
HCL 63/07-07-2020 Pentru aprobarea implementarii obiectivului de investitie intitulat„REALIZARE PONTON DE ACOSTARE PE RAZA COMUNEI MURIGHIOL IN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PE APA A U.A.T. SFÂNTU GHEORGHE”, in ceea ce priveste procedurile de scoatere din fondul forestier national a suprafetei de 0,9000 ha necesare, in temeiul articolului 37 alin 1 lit. b din Legea nr 46/2008 privind Codul Silvic si declararea obiectivului ca fiind de utilitate publica 17-07-2020 -
HCL 62/07-07-2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL pe anul 2020 17-07-2020
HCL 61/07-07-2020 Privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere precum si repartizarea profitului pentru exercitiul financiar 2019 la societatea UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL 17-07-2020
HCL 60/07-07-2020 Privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate 17-07-2020
HCL 59/29-05-2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru programul de finantare nerambursabila pentru activitati legate de educatie si orientare profesionala pentru tinerii din comuna Sfantu Gheorghe 07-06-2020
HCL 58/29-05-2020 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 07-06-2020
HCL 57/29-05-2020 DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 07-06-2020 -
HCL 56/29-05-2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Sfantu Gheorghe 07-06-2020
HCL 55/29-05-2020 Privind completarea Hotararii de Consiliu nr.21 din 27.02.2013 privind stabilirea consumurilor medii de carburanti pentru autovehiculele, utilajele si masinile de lucru din dotarea Primariei Comunei Sfantu Gheorghe 07-06-2020
HCL 54/29-05-2020 privind alocarea unor sume de bani de la Bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe pe anul 2020 in vederea achizitionarii de cadouri pentru copiii si elevii din comuna Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea, cu ocazia zilei de 1 Iunie 07-06-2020 -
HCL 53/29-05-2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sfantu Gheorghe pe anul 2020 07-06-2020
HCL 52/29-05-2020 privind aprobarea listelor cuprinzand persoanele fizice care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de OG nr.27/1996 pentru trimestrul III 2020 07-06-2020 -
HCL 51/29-05-2020 Privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate 07-06-2020
HCL 50/29-05-2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 numitei B L-A a unui teren in suprafata de 500 mp situat in T 24 P 528/1 07-06-2020 -
HCL 49/29-05-2020 privind preluarea cu titlu gratuit a navei Catamaran Naiada de la Consiliul Judetean Tulcea si introducerea in domeniul privat a comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 07-06-2020 -
HCL 48/29-05-2020 privind acordarea Diplomei de Onoare si plata unui premiu pentru familiile din comuna Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea care aniverseaza 50 de ani de casatorie 07-06-2020
HCL 47/29-05-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a imobilului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe, județul Tulcea și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe, județul Tulcea 07-06-2020 -
HCL 46/29-05-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a imobilului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe, județul Tulcea și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe, județul Tulcea 07-06-2020 -
HCL 45/29-05-2020 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I, anul 2020 07-06-2020
HCL 44/29-05-2020 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarulului comunei Sfantu Gheorghe 07-06-2020
HCL 43/29-05-2020 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primariei comunei Sfantu Gheorghe 07-06-2020
HCL 42/29-05-2020 Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor şcolare pentru semestrul II al anului şcolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolii Gimnaziale Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 07-06-2020 -
HCL 41/29-05-2020 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea si stabilirea numarului maxim de posturi care vor fi finantate in anul 2020 07-06-2020
HCL 40/29-05-2020 privind Inregistrarea Primăriei Comunei Sfantu Gheorghe, jud.Tulcea în Sistemul National Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line 07-06-2020 -
HCL 39/29-05-2020 privind aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea, pe anul 2019 07-06-2020
HCL 38/29-05-2020 privind validarea mandatului de consilier local supleant in cadrul Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe 07-06-2020 -
HCL 37/29-05-2020 Privind constatarea incetarii de drep, prin demisie, a mandatului de consilier local al Dl. A R si declararea vacant a locului acestuia 07-06-2020 -
HCL 36/29-05-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 07-06-2020 -
HCL 35/23-03-2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 3 din 20.01.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020 30-03-2020
HCL 34/23-03-2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Sfantu Gheorghe 30-03-2020
HCL 33/23-03-2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sfantu Gheorghe pe anul 2020 30-03-2020
HCL 32/23-03-2020 Privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu nr. 30 din 12.03.2020 privind insusirea contractului de prestari servicii nr. 8319 din 10.03.2020 incheiat cu Bioclinica Analize Medicale SRL, Constanta 30-03-2020 -
HCL 31/12-03-2020 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „CONSTRUIRE, AMENAJARE SI DOTARE – LOCUINȚĂ DE SERVICIU – COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA” si mandatarea Dlui Sidorencu Valentin, Primar al comunei Sfantu Gheorghe, pentru realizarea obiectivului 17-03-2020
HCL 30/12-03-2020 Privind insusirea contractului de prestari servicii nr. 8319 din 10.03.2020 incheiat cu incheiat cu Bioclinica Analize Medicale SRL, Constanta 17-03-2020
HCL 29/12-03-2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul comunei Sfantu Gheorghe, pe anul 2020, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfasoară activitatea pe raza UAT Sfantu Gheorghe 17-03-2020
HCL 28/12-03-2020 Privind atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 numitei C.A a unui teren in suprafata de 500 mp situat in T 39 A 731/1 17-03-2020 -
HCL 27/12-03-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe 17-03-2020 -
HCL 26/12-03-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe 17-03-2020 -
HCL 25/12-03-2020 privind aprobarea listelor cuprinzand persoanele fizice care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de OG nr.27/1996 pentru trimestrul II 2020 17-03-2020 -
HCL 24/12-03-2020 Privind majorarea capitalului social al societatii SC „UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE” SRL 17-03-2020
HCL 23/12-03-2020 Privind atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 numitului T.A a unui teren in suprafata de 500 mp situat in T 2 Cc 25 17-03-2020 -
HCL 22/12-03-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea, din data de 12.03.2020 17-03-2020 -
HCL 21/13-02-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe 18-02-2020 -
HCL 20/13-02-2020 Privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin Garda de Coastă în domeniul public al Comunei Sfântu Gheorghe și administrarea Consiliului Local al Comunei Sfântu Gheorghe 18-02-2020 -
HCL 19/13-02-2020 Privind înfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 18-02-2020
HCL 18/13-02-2020 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti a sumei de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare, ale bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii al comunei Sfantu Gheorghe in anul 2020 18-02-2020 -
HCL 17/13-02-2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PENTRU SERVICIUL PASUNE- PE ANUL 2020 AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE 18-02-2020
HCL 16/13-02-2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIEI AL ACTIVITATII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII- PE ANUL 2020 AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE 18-02-2020
HCL 15/13-02-2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sfantu Gheorghe pe anul 2020 18-02-2020
HCL 14/13-02-2020 privind completarea si modificarea Hotararii de consiliu nr.53 din 24.06.2019 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 18-02-2020
HCL 13/13-02-2020 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul IV, anul 2019 18-02-2020
HCL 12/13-02-2020 privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 415 mp situat in T 5, Cc 104 si A 105 atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003 domnului I. S. 18-02-2020 -
HCL 11/13-02-2020 Privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar Dlui C. I. 18-02-2020 -
HCL 10/13-02-2020 Privind aprobarea Planului de asistenta medicala comunitara pentru anul 2020 18-02-2020
HCL 9/13-02-2020 Privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate 18-02-2020 -
HCL 8/13-02-2020 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „CONSTRUIRE, AMENAJARE SI DOTARE – LOCUINȚĂ DE SERVICIU – COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA” si mandatarea Dlui Sidorencu Valentin, Primar al comunei Sfantu Gheorghe, pentru realizarea obiectivului 18-02-2020
HCL 7/13-02-2020 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „CONSTRUIRE CIMITIR NOU, COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA”si mandatarea Dlui Sidorencu Valentin, Primar al comunei Sfantu Gheorghe, pentru realizarea obiectivului 18-02-2020
HCL 6/13-02-2020 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.20 din 25.03.2019 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 18-02-2020 -
HCL 5/27-01-2020 privind aprobarea Intelegerii de plata incheiate sub supravegherea executorului judecatoresc si a Conventiei de ipoteca imobiliara cu debitoarea S.C. Hidroconstructia S.A. 01-02-2020 -
HCL 4/20-01-2020 privind aprobarea Planului de acţiuni cu lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din comuna Sfantu Gheorghe, pe anul 2020 31-01-2020 -
HCL 3/20-01-2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020 31-01-2020
HCL 2/20-01-2020 Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor şcolare pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolii Gimnaziale Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 31-01-2020 -
HCL 1/20-01-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 31-01-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină