• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Monitorul oficial local Sfântu Gheorghe: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 96/25-08-2020 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea 08-09-2020 -
Dispoziţia 95/20-08-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe in sedinta ordinara 20-08-2020 -
Dispoziţia 85/20-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe in sedinta extraordinara 20-07-2020 -
Dispoziţia 82/06-07-2020 Privind modificarea Dispozitiei Primarului nr.351 din 15.12.2009 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor Consiliului Local Sfantu Gheorghe, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 17-07-2020 -
Dispoziţia 81/06-07-2020 Privind delegarea temporara a atributiilor aferente postului de Secretar General al Comunei Sfantu Gheorghe Dnei B V F inspector I, grad profesional asistent 17-07-2020 -
Dispoziţia 80/06-07-2020 privind numirea dirigintelui de şantier pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investitie “REABILITARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATEA SFANTU GHEORGHE, COMUNA SFANTU GHEORGHE, JUD. TULCEA” din partea UAT Sfantu Gheorghe 17-07-2020 -
Dispoziţia 79/01-07-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe in sedinta ordinara 01-07-2020
Dispoziţia 78/26-06-2020 Privind constituirea Comisiei comunale Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021 05-07-2020 -
Dispoziţia 77/26-06-2020 Privind acordarea indemnizatiei lunare dnei HF incadrata in categoria persoanelor cu handicap grav 05-07-2020 -
Dispoziţia 76/26-06-2020 privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia beneficiarului I N 05-07-2020 -
Dispoziţia 75/15-06-2020 privind delegarea atributiilor de casier D-nei B V F-Inspector Asistent in cadrul Primariei Comunei Sfantu Gheorghe 23-06-2020 -
Dispoziţia 74/12-06-2020 privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor pentru programul de finantare nerambursabila pentru activitati legate de educatie si orientare profesionala pentru tinerii din comuna Sfantu Gheorghe 23-06-2020 -
Dispoziţia 73/03-06-2020 privind constituirea comisiei de deschidere/evaluare a ofertelor privind organizarea pocedurii simplificate pentru atribuirea unui contract de execuție lucrări de ”INFIINTARE PARC CU SPATII DE JOACA IN COMUNA SFANTU GHEORGHE, JUD. TULCEA” 07-06-2020 -
Dispoziţia 72/03-06-2020 privind organizarea pocedurii simplificate pentru atribuirea unui contract de execuție lucrări de ”INFIINTARE PARC CU SPATII DE JOACA IN COMUNA SFANTU GHEORGHE, JUD. TULCEA” 07-06-2020 -
Dispoziţia 71/29-05-2020 privind exercitarea controlului financiar preventiv in cadrul Primariei Comunei Sfantu Gheorghe, jud.Tulcea 07-06-2020 -
Dispoziţia 70/20-05-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe in sedinta ordinara 20-05-2020
Dispoziţia 69/18-05-2020 Privind aprobarea eliberarii autorizatiei de organizare si desfasurare a activitatii de Restaurant in comuna Sfantu Gheorghe de catre SC SRL 24-05-2020 -
Dispoziţia 68/13-05-2020 Privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarii “REPARATIE CLADIRE PRIMARIE” apartinand Comunei Sfantu Gheorghe, Jud. Tulcea 24-05-2020 -
Dispoziţia 67/11-05-2020 Privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarii “RACORD STRADAL CANALIZARE IN COMUNA SFANTU GHEORGHE” Jud. Tulcea 17-05-2020 -
Dispoziţia 66/05-05-2020 Privind acordarea sporului de izolare de 20% dnei. B M, Asistent medical comunitar in cadrul Primariei comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 11-05-2020 -
Dispoziţia 65/05-05-2020 Privind aprobarea virarilor de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele din cadrul aceluiasi capitol bugetar 65.02 “Invatamant secundar inferior” 11-05-2020 -
Dispoziţia 64/24-04-2020 Privind promovarea in grad profesional a Dnei ....., functia contractuala de executie- Referent debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul Primariei comunei Sfantu Gheorghe in functia contractuala de executie de Referent II 28-04-2020
Dispoziţia 63/24-04-2020 Privind inventarierea contractelor de vanzare-cumparare a bunurilor din domeniul privat al comunei Sfantu Gheorghe incheiate pe perioada de prescriptie cu scopul corectarii evidentei contabile si numirea comisiei privind inventarierea acestor contracte 28-04-2020 -
Dispoziţia 62/24-04-2020 privind exercitarea controlului financiar preventiv in cadrul Primariei Comunei Sfantu Gheorghe, jud.Tulcea 28-04-2020 -
Dispoziţia 61/16-04-2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia beneficiarului ..... 20-04-2020 -
Dispoziţia 60/10-04-2020 privind constituirea comisiei de deschidere/evaluare a ofertelor privind organizarea procedurii simplificate pentru atribuirea unui contract de Proiectare și execuție lucrări de “Construire, amenajare si dotare – locuinta de serviciu - Comuna Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea” 14-04-2020 -
Dispoziţia 59/10-04-2020 privind organizarea pocedurii simplificate pentru atribuirea unui contract de Proiectare și execuție lucrări de “Construire, amenajare si dotare – locuinta de serviciu - Comuna Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea” 14-04-2020 -
Dispoziţia 58/10-04-2020 privind revocarea dispozitiei nr. 57 din 08.04.2020 privind atribuirea prin procedura simplificata a unui contract de Proiectare și execuție lucrări de “Construire, amenajare si dotare – locuinta de serviciu - Comuna Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea” 14-04-2020 -
Dispoziţia 57/08-04-2020 privind atribuirea prin procedura simplificata a unui contract de Proiectare și execuție lucrări de “Construire, amenajare si dotare – locuinta de serviciu - Comuna Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea” 12-04-2020 -
Dispoziţia 56/06-04-2020 Privind delegarea temporara a atributiilor aferente postului de Secretar General al Comunei Sfantu Gheorghe Dnei - inspector I, grad profesional principal 12-04-2020 -
Dispoziţia 55/06-04-2020 privind recuperarea sumei de 1973,48 lei Dnei -, angajata a Primariei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea in functia de Inspector asistent 12-04-2020 -
Dispoziţia 54/02-04-2020 privind revocarea dispozitiei nr. 167 din 28.11.2019 privind aprobarea majorarii salariului de bază lunar al dnei -, pentru implementarea proiectului ,,Infiintare parc cu spatii de joaca in comuna Sfantu Gheorghe, Judetul Tulcea”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile 12-04-2020 -
Dispoziţia 53/02-04-2020 privind revocarea dispozitiei nr. 166 din 28.11.2019 privind aprobarea majorarii salariului de bază lunar al dnei -, pentru implementarea proiectului ,,Infiintare parc cu spatii de joaca in comuna Sfantu Gheorghe, Judetul Tulcea”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile 12-04-2020 -
Dispoziţia 52/02-04-2020 privind revocarea dispozitiei nr. 165 din 28.11.2019 privind aprobarea majorarii salariului de bază lunar al dnei -, pentru implementarea proiectului ,,Infiintare parc cu spatii de joaca in comuna Sfantu Gheorghe, Judetul Tulcea”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile 12-04-2020 -
Dispoziţia 51/02-04-2020 privind revocarea dispozitiei nr. 164 din 28.11.2019 privind aprobarea majorarii salariului de bază lunar al dnei -, pentru implementarea proiectului ,,Infiintare parc cu spatii de joaca in comuna Sfantu Gheorghe, Judetul Tulcea”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile 12-04-2020 -
Dispoziţia 50/02-04-2020 privind revocarea Dispozitiei nr. 126 din 08.10.2019 privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a Viceprimarului comunei Sfantu Gheorghe, pentru implementarea proiectului ,,Infiintare parc cu spatii de joaca in comuna Sfantu Gheorghe, Judetul Tulcea”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile 12-04-2020 -
Dispoziţia 49/02-04-2020 privind revocarea Dispozitiei nr. 125 din 08.10.2019 privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a Primarului comunei Sfantu Gheorghe, pentru implementarea proiectului ,,Infiintare parc cu spatii de joaca in comuna Sfantu Gheorghe, Judetul Tulcea”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile 12-04-2020 -
Dispoziţia 48/02-04-2020 privind revocarea Dispozitiei nr.163 din 28.11.2019 privind constituirea echipei de proiect pentru proiectul “Infiintare parc cu spatii de joaca in comuna Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea “ 12-04-2020 -
Dispoziţia 47/02-04-2020 Privind constituirea Comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor la concursul organizat de Primaria comunei Sfantu Gheorghe in data de 22.04.2020 proba scrisa si 24.04.2020 proba interviu in vederea promovarii in grad profesional imediat superior a referentului debutant din cadrul compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara 12-04-2020 -
Dispoziţia 46/01-04-2020 privind delegarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul resurselor umane din aparatul de specialitate al primarului comunei 12-04-2020
Dispoziţia 45/31-03-2020 Privind aprobarea eliberarii autorizatiei de organizare si desfasurare a activitatii de Restaurant in comuna Sfantu Gheorghe de catre SC - SRL 12-04-2020 -
Dispoziţia 44/31-03-2020 cu privire la trecerea intr o treapta superioara de vechime a D-nei - avand functia de Referent debutant in cadrul Primariei comunei Sfantu Gheorghe 12-04-2020 -
Dispoziţia 43/31-03-2020 privind numirea doamnei -, ca funcţionar public definitiv, în funcţia publică de Inspector clasa I, gradul profesional asistent 12-04-2020
Dispoziţia 42/24-03-2020 privind atribuirea prin procedura simplificata a unui contract de Proiectare și execuție lucrări de “Construire cimitir nou, Comuna Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea” 30-03-2020 -
Dispoziţia 41/20-03-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe in sedinta extraordinara de indata 20-03-2020 -
Dispoziţia 40/17-03-2020 privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor pentru acordarea finantarilor nerambursabile din bugetul comunei Sfantu Gheorghe, pe anul 2020, cultelor religioase recunoscute de lege, care isi desfasoara activitatea pe raza UAT Sfantu Gheorghe 30-03-2020 -
Dispoziţia 39/17-03-2020 privind aprobarea calendarului procedura de evaluare pentru acordarea finantarilor nerambursabile din bugetul comunei Sfantu Gheorghe, pe anul 2020, cultelor religioase recunoscute de lege, care isi desfasoara activitatea pe raza UAT Sfantu Gheorghe 30-03-2020 -
Dispoziţia 38/16-03-2020 Privind constituirea Comisiei de receptie partiala a lucrarii “RACORD STRADAL CANALIZARE IN COMUNA SFANTU GHEORGHE” Jud. Tulcea 30-03-2020 -
Dispoziţia 37/16-03-2020 Privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarii “REPARATIE ACOPERIS PRIMARIE” apartinand Comunei Sfantu Gheorghe, Tulcea 30-03-2020 -
Dispoziţia 36/16-03-2020 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru beneficiarul A. M. A. 30-03-2020 -
Dispoziţia 35/06-03-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe in sedinta ordinara 06-03-2020
Dispoziţia 34/04-03-2020 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru lucrarea intocmire PUZ – “Construire “Statie de cercetare-Super site Delta Dunarii”, beneficiar Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina 13-03-2020 -
Dispoziţia 28/14-02-2020 Privind modificarea Dispozitiei Primarului nr.351 din 15.12.2009 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor Consiliului Local Sfantu Gheorghe, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 18-02-2020 -
Dispoziţia 26/12-02-2020 Privind constituirea Comisiei pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial in conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al institutiilor publice 18-02-2020 -
Dispoziţia 25/07-02-2020 Privind modificarea Comisiei pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala 11-02-2020 -
Dispoziţia 23/07-02-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe in sedinta ordinara 07-02-2020
Dispoziţia 22/05-02-2020 Privind instituirea serviciului de permanenta la Primaria comunei Sfantu Gheorghe incepand cu data de 05.02.2020, ora 14.00 11-02-2020 -
Dispoziţia 21/27-01-2020 Privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarii “Decolmatare canale de drenaj ape pluviale in Comunei Sfantu Gheorghe, Tulcea” 11-02-2020 -
Dispoziţia 20/27-01-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe in sedinta extraordinara de indata 27-01-2020
Dispoziţia 19/13-01-2020 privind constituirea comisiei de predare primire a bunurilor de retur aferente Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Tulcea, inclusiv operarea staţiilor de transfer/sortare de la Măcin şi Delta Dunării şi lungul curier până la staţia de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu nr.357 / 02.10.2019 17-01-2020 -
Dispoziţia 9/13-01-2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe in sedinta ordinara 13-01-2020
Dispoziţia 8/09-01-2020 privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 de catre toti salariatii Primariei comunei Sfantu Gheorghe 17-01-2020 -
Dispoziţia 5/09-01-2020 Privind aprobarea utilizarii sumei de 127.040,07 lei pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare, al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii la finele exercitiului bugetar 2019 17-01-2020 -
Dispoziţia 2/06-01-2020 privind gestionarea unor formulare financiar-contabile in anul 2020 17-01-2020 -
Dispoziţia 1/06-01-2020 privind alocarea plajei de numere de inregistrare compartimentelor functionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sfantu Gheorghe 17-01-2020 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină