Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
COMUNICAT DE PRESĂ - 3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
expirat la: 15-05-2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 
   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
   c) 116.000 mii lei pentru sectorula vicol. 
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la: 

   a)Centrele APIA pe razacăruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cerere aunică de plată în anul 2021, în cazula jutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

   b)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin

   c)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, înanul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot  transmite si prin poștă
, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.
Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. 

Informațiile
privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - APIA .


Legislație:

OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


APIA, mereu alături de fermieri!


data: 27-04-2022   utilizator: 1
Recensământul populației și locuințelor
expirat la: 15-05-2022

CALENDAR RPL 2021:


• 1 februarie – 13 martie 2022:
Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021


• 14 martie – 15 mai 2022:
Autorecenzare online


• 16 mai – 17 iulie 2022:
Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)Ce este Recensământul Populației și Locuințelor și de ce este obligatorie participarea la recensământ
afis recensamant.pdf  (126,12 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Dezbatere publică PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.26 din 07.04.2022 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a izlazului comunal, aflat în proprietatea privată a comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al explo
expirat la: 30-04-2022
PH nr 26 din 07-04-2022 APROBARE inchiriere izlaz.doc  (280,00 KB)  data: 05-05-2022   utilizator: 1  
Identificare posibilităţi cazare refugiaţi
expirat la: 31-03-2022
posibilitati cazare refugiati.pdf  (1,27 MB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară - Oficiul Fitosanitar Tulcea - buletin de avertizare nr. 05/ 22.03.2022
expirat la: 08-05-2022
Buletin de avertizare BA 5 - Tratamente specifice in spatii protejate-.pdf  (737,46 KB)  data: 22-03-2022   utilizator: 1  
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea - referitor cazare refugiați
expirat la: 30-04-2022
În contextul geopolitic actual, având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.315/05.03.2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona confiictului armat din Ucraina și care nu solicita o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, vă INFORMAM ca pentru a fi luat în evidență spațiul de cazare pe care il administrați trebuie să comunicați acest aspect autorității administrației publice locale pe al cărui teritoriu se află...

INFORMARE.pdf  (1,26 MB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară organizează sesiuni de instruire şi cerificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor
expirat la: 04-04-2022
A1 Cererea de inscriere.docx  (38,96 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Instiintare utilizatori luna martie 2022.pdf  (21,41 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Declaratie cursant - curs on line.docx  (4,68 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară - acordare autorizaţii temporare - utilizare seminţe de floarea soarelui
expirat la: 16-05-2022
macheta nr 1.xlsx  (11,38 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
macheta nr 3.xlsx  (11,32 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
macheta nr 4.xlsx  (11,20 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
informare.pdf  (82,66 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială - anunţ campanie de recrutare persoane care doresc să devină asistent maternal profesionist
expirat la: 01-03-2022
anunt recrutare asistenti maternali.pdf  (59,80 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produselor agricole
expirat la: 16-05-2022
Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de legume în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cu legume în spaţii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol 

adresa informare primarii.pdf  (20,28 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
ANEXA 1 cerere si declaratii.docx  (16,75 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
ANEXA 2 cerere si declaratii.docx  (15,79 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
minimis legume in anul 2022.docx  (3,64 MB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
program sustinere usturoi.docx  (4,33 MB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
Informare consultare public - PUZ - construire ansamblu turistic în regim pavilionar
expirat la: 07-03-2022
anunt PUZ.pdf  (17,17 KB)  data: 31-01-2022   utilizator: 1  
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea anunţă desfăşurarea cursurilor de formare profesională în domeniile agricole în perioada 17-01-2022 :: 18-03-2022
expirat la: 18-03-2022
anunt cursuri DAJT.pdf  (40,00 KB)  data: 31-01-2022   utilizator: 1  
Hotărârea de Guvern nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
expirat la: 24-04-2022
Începând cu data de 10.01.2022, la nivelul tuturor unității administrativ-teritoriale din județul Tulcea se pun în aplicare măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc stabilite prin Hotărârea de Guvern nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, conform anexelor 1-4 la prezenta hotărâre, astfel...

masuri combatere covid.doc  (80,50 KB)  data: 11-01-2022   utilizator: 1  
Anunț informare public intenție de elaborare plan urbanistic zonal
expirat la: 06-02-2022
Denumire: P.U.Z. – ANSAMBLU TURISTIC ÎN REGIM PAVILIONAR situat în comuna SFÂNTU GHEORGHE, Județul Tulcea, str.a XII-a nr.24, T47, A 872, HS 873 N.C./C.F. 30527

Anunt informare public intentie PUZ.doc  (36,00 KB)  data: 10-01-2022   utilizator: 1  
PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022
expirat la: 30-01-2022
În baza prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, Comuna Sfântu Gheorghe aduce la cunoștință publică anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ: 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE -privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi  taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022 

    Textul integral al proiectului de hotărâre, inițiat de Primarul Comuneim Sfântu Gheorghe, poate fi vizualizat accesând site-ul Primăriei Comunei Sfântu Gheorghe: www.primariasfantugheorghetulcea.ro sau poate fi consultat la sediul Primăriei Comunei Sfântu Gheorghe, str. I,nr.33 (avizier transparență), de luni până joi între orele 14:00-16.00.

     În baza prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003, etapa consultării publice are loc în termen de 10 zile calendaristice de la  data publicării/afișării prezentului anunț,  persoanele interesate pot trimite sau depune, propuneri, sugestii și opinii cu caracter de recomandare (prin poștă, personal sau  e-mail la adresa secretar@primariasfantugheorghetulcea.ro) sau la sediul  Primăriei Comunei Sfântu Gheorghe.

 

·        poștă la adresa Primăria Comunei Sfântu Gheorghe, strada I nr.33,

·        e-mail la adresa secretar@primariasfantugheorghetulcea.ro 


- PROIECT DE HOTATARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2022.docx  (23,17 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
alte taxe locale.docx  (21,47 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
autorizatii de functionare.docx  (21,56 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
facilitati.docx  (26,63 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
impozit mijloace de transport.docx  (25,61 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
sanctiuni.docx  (20,46 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
impozit teren.docx  (24,61 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
taxe autorizatii avize certificate.docx  (26,25 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
taxe firme.docx  (20,12 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
tarif chirie.docx  (18,98 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
taxe timbru.docx  (17,24 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
impozite spectacole.docx  (20,39 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
taxe speciale.docx  (37,79 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
taxe judiciare.docx  (27,70 KB)  data: 15-12-2021   utilizator: 1  
Anunț - concurs recrutare - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I grad profesional debutant – Compartiment Achiziții Publice în cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Sfântu Gheorghe, județul Tulcea. - proba scrisă – 10.01.2022, ora 11:00
expirat la: 06-02-2022
Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Sfântu Gheorghe, respectiv în perioada 6 decembrie 2021 – 24 decembrie 2021, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Sfântu Gheorghe, județul Tulcea.

Persoană de contact: 

Dimache Monica - Secretar general al comunei Sfântu Gheorghe, tel. 0371337460, e-mail: primaria_sf.gheorghe_delta@yahoo.com;  secretar@primariasfantugheorghetulcea.ro;


ANUNT concurs.docx  (31,41 KB)  data: 06-12-2021   utilizator: 1  
formular - inscriere.docx  (21,18 KB)  data: 06-12-2021   utilizator: 1  
formular - declaratie art- 49 HG 611.pdf  (50,42 KB)  data: 06-12-2021   utilizator: 1  
formular -adeverinta vechime.doc  (47,50 KB)  data: 06-12-2021   utilizator: 1  
formular - CV model european.doc  (155,00 KB)  data: 06-12-2021   utilizator: 1  
rezultat selectie dosare.doc  (37,00 KB)  data: 28-12-2021   utilizator: 1  
rezultat final.pdf  (837,72 KB)  data: 13-01-2022   utilizator: 1  
Măsuri sprijin financiar, condiții, modalități de obținere
expirat la: 30-04-2022
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea: Avertizare gripă aviară
expirat la: 31-03-2022
caz gripa aviara.pdf  (38,03 KB)  data: 25-11-2021   utilizator: 1  
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea - măsuri pentru combaterea Covid - Hotărârea 161 din 25 octombrie 2021
expirat la: 28-02-2022
CSJU Tulcea - hotararea 161 octombrie 2021.pdf  (85,98 KB)  data: 25-10-2021   utilizator: 1  
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate